Montage van een afvoerbuis

Written by: Stergoot


Zie ook figuur 7 (foto) voor een verduidelijking van de montage van de afvoerbuis van uw dakgoot.

TUS = De afstand tussen de buis (hemelwaterafvoerbuis) en de muur

LM =  Lengte middenstuk

H = Hoogteverschil onderkant goot - bovenkant afvoerbuis


Er is een recht-evenredige verhouding tussen de waarden gegeven in de tabel hieronder.
U kunt een afgezaagd stuk pijp gebruiken voor de lengte LM.

 

Bij een bocht van 70 graden:

Montage afvoerbuis
TUS LM H
200 0 380
300 160 420
400 270 460
500 370 510
600 470 560
700 580 610
800 690 660