Hoeveel gootbeugels heb ik nodig voor mijn dakgoot?

Written by: Stergoot


De gootbeugels dienen om de 60 cm geplaatst te worden. U kunt het aantal benodigde gootbeugels als volgt berekenen:

 

  • Deel het aantal meter dakgoot dat u wilt bestellen door 60 cm (op iedere 60 cm dakgoot dient u 1 gootbeugel te plaatsen)
  • Tel daar 1 gootbeugel bij op en rond af naar boven
    Komt u bijvoorbeeld uit op 7,3 of 7,6: dan worden het in beide gevallen 8 gootbeugels.